Vysporiadanie a legalizácia stavieb

Čo je cieľom zápisu stavieb (legalizácie)?

Aby sa nesúlad  evidovaných a neevidovaných nehnuteľností  na liste vlastníctva odstránil. Pre každého človeka je jeho majetok životne dôležitý ale čo ak nemáte svoj majetok zapísaný na liste vlastníctva ?  Nezúfajte !  Najprv  by sme Vás radi informovali, že v prípade, ak nie sú niektoré Vaše nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností môžu vzniknúť dlhosiahle problémy pri predaji, darovaní či dedení a zároveň nie je možné  oceniť predmetné nehnuteľnosti súdnym znalcom, napríklad za účelom získania hypotekárneho úveru. My Vám radi Vám poskytneme riešenie tohto problému  „zlegalizujete“ !

Čo Vám ponúkame ?

Ponúkame Vám pomoc pri riešení otázok spojených s nehnuteľnosťami tak aby skutkový stav sedel so stavom ktorí je vedení v katastri nehnuteľností. Úlohou našej práce je usmernenie, napravenie prípadné odstránenie  jestvujúceho  legislatívneho nesúladu tak aby bolo možné nehnuteľnosti užívať bez legislatívnych obmedzení. Všetky naše úkony robíme podľa legislatívy Slovenskej republiky.

Potrebujete stavbu Vašu stavbu zapísať (zlegalizovať) ? Radi Vám pomôžeme

  • Šetríme Váš drahocenný čas,
  • Pomôžeme Vám alebo vyriešime za vás všetky dokumenty,
  • Ušetríme Vás starostí ktoré sú spojené s legalizovaním.

Pravidelný prípad z ktorým sa stretávame a radi vám s ním pomôžeme a vyriešime situáciu za vás !

Vlastníte starší rodinný dom s pozemkom na ktorom sú postavené stavby hospodárska budova a garáž, Vašu nehnuteľnosť ste sa rozhodli predať. Pri predaji zistíte, že uvedené stavby ste nezapísali do katastra nehnuteľností a podľa katastra vlastnite iba pozemok bez stavby. V tejto situácii viete previesť len pozemok nakoľko stavby nie sú zapísané na liste vlastníctva.

ČO VÁS MÔŽE STÁŤ NEZLEGALIZOVANIE TAKEJTO STAVBY:

Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad nariadiť stavbu odstrániť na … náklady investora.

V lepšom prípade sa investorovi určí pokuta za porušenie stavebného zákona.

Ďalším problémom môže byť nesúhlas správcov sietí na napojenie stavby z dôvod … nedostačujúcej kapacity príslušnej siete.

Keďže účastníkmi konania sú aj susedia dotknutého pozemku, na ktorom stavba … stojí, rovnako nemusia súhlasiť s umiestnením, výškou stavby alebo percentom … zastavanosti.

Počet vyjadrení sa v Bratislave rozšíri o Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ktorý … býva v týchto prípadoch nekompromisný.

V neposlednom rade sa Vaše náklady na správne poplatky strojnásobia.

MAJETKO-PRÁVNE VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI

Cieľom služby „Majetkovo-právne vysporiadanie“ je usporiadanie vlastníctva tak, aby bolo možné do katastra nehnuteľností zapísať správneho vlastníka nehnuteľnosti, aby bola opravená výmera pozemku, či aby sa vyriešil nevysporiadaný pozemok pod stavbou, či iný majetkovo-právny problém Jedná  sa o komplexné riešenie problematiky nielen s katastrom, ale aj s inými štátnymi inštitúciami, alebo vlastníkmi.

Medzi prvými úkonmi, čo musíme spraviť je analýza daného pozemku, kde zistíme prvotné informácie o pozemku z katastra nehnuteľnosti, alebo merania za pomoci geodeta. Vďaka tomu dokážeme zistiť skutočný stav daného pozemku – čo všetko má a načo môže slúžiť a čo zase nie. Tým pádom vieme konať a zabrániť nevýhodnej kúpe, alebo nízkej hodnote pri predaji pozemku.

Čo môžeme dokázať vďaka vysporiadania vlastníctva nehnuteľností:

  • rozdelenie väčších nehnuteľností na menšie,
  • rozdelenie domov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo jednotlivcov,
  • rozdelenie pozemkov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo,
  • jednotlivcov jednotlivých menších pozemkov a iné špecifické prípady vysporiadaní vlastníctva.

Vysporiadanie nehnuteľností

Idete predať svoju nehnuteľnosť, ktorej časť leží na pozemku suseda. Nastala situácia, ktorá neumožňuje predávať, taký pozemok. Čo teraz ? Najjednoduchšou a najlepšou cestou je dohoda s daným susedom o odkúpení časti pozemku, ktorú dlhodobo nevedomky využívate. Ak by sa to podarilo cez tento najjednoduchší a najlepší spôsob, tak potom už môžete predať svoj pozemok bez ďalších problémov.
Nadobudli ste 2 podlažný rodinný dom po dedičskom konaní, na 1. nadzemnom podlaží by ste chceli zostať bývať a 2. nadzemné podlažie predať avšak táto nehnuteľnosť je zapísaná ako rodinný dom a vy potrebujte rozdelenie rodinného domu na dve bytové jednotky. Radi Vám aj v tejto veci pomôžeme.
Darovaním ste nadobudli do bezpodielového spolu vlastníctva so súrodencami rozľahlý pozemok na ktorom by ste chceli stavať. Daný pozemok potrebujete rozdeliť na podielové vlastníctvo a zabezpečiť stavbu, neviete ako na to ? Radi Vám v tejto veci pomôžeme a poradíme aby ste dosiahli Vami požadovaný výsledok.

Radi Vám v tejto veci pomôžeme a vyriešime situáciu za Vás

VAŠA NEHNUTEĽNOSŤ VYZERÁ NEJAK TAKTO

Ak aj vy chcete mať svoje nehnuteľnosti v poriadku ? Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme dosiahnuť Vami požadovaný výsledok ! Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru po osobnej konzultácii a obhliadke nehnuteľnosti.

ladislav.csizmar@recare.sk

+421 905 637 379