Právny servis, poradenstvo a zmluvy

 • vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve,
 • vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť, pozemok,
 • vypracovanie Rezervačných zmlúv,
 • vypracovanie Zmlúv o prevode vlastníctva bytu, príp. nebytového priestoru,
 • vypracovanie Dodatkov k zmluvám,
 • vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práv,
 • vypracovanie Splnomocnení,
 • vypracovanie Zmlúv o poskytnutí administratívneho sídla,
 • vypracovanie Darovacích zmlúv,
 • vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti,
 • vypracovanie Zmlúv o zriadení vecného bremena.
 • predaj nehnuteľností a s ním spojená daňová, účtovná a odvodová povinnosť fyzickej osoby,
 • problematika zabezpečenia úhrady kúpnej ceny,
 • problematika so sídlom spoločnosti,
 • riešenie problematiky s pozemkami, vlastníckym právom,
 • úverová problematika,
 • obchodné právo pre FO a PO,
 • komplexné finančné právo.

ladislav.csizmar@recare.sk

+ 421 905 637 379