Obchodná spolupráca

Spolupráca medzi právnymi subjektmi vytvára priestor pre efektívnejšie naplnenie spoločného cieľa. Z toho dôvodu ponúkame formu spolupráce pre :

 

– sprostredkovateľov a realitné kancelárie,

– finančných sprostredkovateľov a poradcov,

– iné právnické a fyzické osoby.

 

Pre bližšie špecifikovanie podmienok spolupráce nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 905 637 379, alebo na ladislav.csizmar@recare.sk

 

Tešíme sa na bližšiu spoluprácu

info@realitycare.sk     0917 98 88 98